Användningsavtal

Mousa

https://www.teqani101.com Användarvillkor

Välkommen till Teknisk 101;

Genom att använda denna webbplats (Teqani101), samtycker du till att vara bunden av och vara bunden av följande villkor. Vänligen granska dessa bestämmelser noggrant.

Om du inte godkänner dessa villkor, Du bör inte titta på den information som finns på webbplatsen.

1- Godkännande av avtalet:

Du åtar dig att acceptera villkoren i detta avtal i samband med https://www.teqani101.com (”Webbplatsen”).

Dessa villkor utgör hela avtalet och representerar det slutgiltiga mellan oss och dig och annullerar alla tidigare avtal, garantier och alla tidigare avtal med avseende på webbplatsen eller innehållet eller tjänsterna som tillhandahålls av eller genom webbplatsen och texten i detta avtal.

Detta avtal kan också ändras från tid till annan av oss utan föregående meddelande till dig, Vi håller hela tiden versionen som publiceras på vår webbplats uppdaterad. Du bör kolla upp dem innan du använder webbplatsen.

2- Upphovsrätt:

Innehållet, organisationen, designen, sammanställningen, magnetisk översättning, digital dialog och alla andra frågor som rör webbplatsen (om sådana finns) skyddas av tillämpliga lagar om upphovsrätt, varumärken och andra äganderätter (inklusive men inte begränsat till immateriella lagar).

All kopiering, distribution eller publicering av dig av något av ovanstående till någon del av webbplatsen, Förutom vad som tillåts enligt klausul 3 nedan, är det förbjudet.

Du äger inga äganderätter till något innehåll, dokument eller material som visas på webbplatsen; Publicering av information eller material via webbplatsen ska inte utgöra ett avstående från webbplatsens rättigheter till någon rättighet relaterad till sådan information eller sådant material.

3- Begränsad rätt att använda:

Att se, skriva ut eller ladda ner något innehåll, grafik eller form från webbplatsen ger dig endast rätt till en begränsad, icke-exklusiv licens att använda exklusivt för ditt personliga bruk och rättvis användning för ideella utbildningsändamål; Ej för återpublicering, distribution, överlåtelse, underlicens, försäljning, förberedelse av härledda verk eller någon annan användning.

Ingen del av något innehåll, form eller dokument får reproduceras i någon form eller inkluderas i något elektroniskt eller mekaniskt informationshämtningssystem förutom för personligt bruk (annat än för försäljning, omdistribution och publicering).

4- Redigera, ta bort och ändra:

Vi förbehåller oss rätten och vårt eget gottfinnande att ändra eller ta bort alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

5- Ej överförbarhet:

Din rätt att använda webbplatsen och alla lösenord som du har beviljats för att få information eller dokument kan inte överföras.

6- Förnekande av ansvar och dess begränsningar:

INFORMATIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS VIA WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ALLA GARANTIER, OAVSETT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ÄR ANSVARSFRISKRIVNING (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, avstående från alla underförstådda garantier om lämplighet för ett visst ändamål).

Informationen och tjänsterna kan innehålla maskar, fel, problem eller andra problem som kan begränsa deras effektivitet.

Varken vi eller Affiliates ska ha något som helst ansvar som ett resultat av din användning av information eller tjänster. I synnerhet, men inte uteslutande, Varken vi eller Affiliates ska ha något ansvar för några direkta, indirekta, oförutsedda skador eller följdskador (inklusive skadestånd för förlust av affärer, utebliven vinst, rättstvister eller liknande); antingen som ett resultat av avtalsbrott, brott mot garantier, skadestånd (inklusive vårdslöshet) och andra, Även om vi var medvetna om möjligheten till skada.

Ovanstående friskrivning från skadeståndsansvar är en nyckelkomponent i avtalet mellan oss.

TJÄNSTEN ELLER INFORMATIONEN KOMMER INTE TILLHANDAHÅLLS UTAN ATT VARA BUNDEN AV Ovanstående ANSVARSBEGRÄNSNING. INGEN INFORMATION VARKEN DU ERHÅLLAD SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG GENOM WEBBPLATS SKA SKAPA NÅGON GARANTI, GARANTI ELLER REPRESENTATION SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGITS I DETTA AVTAL.

Allt ansvar för skador orsakade av virus som finns i den elektroniska filen som innehåller formuläret eller dokumentet är ogiltigt.

VI ÄR INTE ANSVARIGA MOT DIG FÖR NÅGON OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADA AV NÅGOT SLAG SOM RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

7- Användning av information:

Vi förbehåller oss rätten, och du godkänner oss, att använda och överföra all information som rör din användning av webbplatsen och all information du tillhandahåller oss på något sätt som överensstämmer med denna integritetspolicy.

8- Tredjepartstjänster:

Vi kan tillåta åtkomst till eller marknadsföra tredje parts kommersiella tjänstwebbplatser (”Säljare”) från vilka du kan köpa vissa varor eller tjänster. Du bekräftar härmed att vi inte kan hantera eller kontrollera de produkter eller tjänster som erbjuds av handlare. Säljare är ansvariga för alla aspekter av orderhantering, fullgörande, fakturering och kundservice.

Du godkänner att vi inte hanterar eller kontrollerar de produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part som kan ha länkar eller produkter i innehållet; Du bekräftar också att din användning av säljarnas webbplatser sker på egen risk utan några garantier av något slag från oss, vare sig uttryckliga, underförstådda eller på annat sätt; inklusive eventuella garantier om äganderätt, lämplighet för ett visst ändamål, säljbarhet eller icke-intrång.

Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon skada som uppstår från transaktionen du ingår med handlare under några omständigheter eller för någon information som visas på handlarens webbplats eller någon annan webbplats som är länkad till vår webbplats.

9- Cookiespolicy:

Webbplatsen använder sina egna cookies och liknande teknologier för att spara viss information, spåra data, antalet besökare och deras information, samt använda cookies från tredje part såsom annonsörer eller reklambyråer som lägger ut annonser på webbplatsen.

10- Google Analytics:

Webbplatsen innehåller också några komponenter som skickats från Google Analytics, Det är en webbtrafikanalystjänst som tillhandahålls av Google och även i det här fallet är dessa cookies från tredje part som samlas in och hanteras anonymt för att övervaka och förbättra värdwebbplatsens prestanda (prestandacookies).

Google Analytics använder ”cookies” för att samla in och analysera information om hur webbplatsen används.

Denna information samlas in av Google Analytics, Som du bearbetar för att skicka en rapport till sajten.

Du kan ta reda på mer genom att besöka vår integritetspolicy eller kontakta oss